Maximo-bloggen

Ett av de områden där företag knyter upp mest pengar är förrådet. Mängder med reservdelar och förnödenheter finns på hyllorna för att finnas tillgängligt när de behövs. Många gånger är det så att man har en viss procent extra av såväl de artiklar med hög omsättningshastighet som de artiklar som används exempelvis en gång varje år. Regelbunden monitorering och försök till optimering måste genomföras för att inte knyta upp för mycket kapital i förrådet.

Postat under:

Känner du igen upplevelsen att tidrapportering i Maximo är lite krångligt och komplicerat? Vår erfarenhet är att många Maximoanvändare upplever funktionaliteten i standardapplikationen svår att överblicka och använda. Det är många fält som ska fyllas i eller ”klickas förbi”.

Postat under:

Flertalet av våra kunder möter ständigt ökande krav gällande rapportering och compliance inom områdena hälsa, säkerhet och miljö. De allra flesta reglerna är helt branschberoende.

Postat under:

Den positiva trend som nu råder inom svensk industri kommer att ställa höga krav på såväl produktion som på underhåll, för att kunna hålla låglöneländerna stången krävs en betydligt effektivare produktion.

Postat under:

Framstegs system- och verksamhetsförvaltning är så mycket mer än en traditionell applikationssupport. Vi ser det i ett bredare perspektiv där vi hjälper våra kunder att utveckla sina Maximolösningar i kombination med en utveckling av underhållsverksamheten. Framstegs förvaltning har vuxit fram mot bakgrund av vad vi sett att våra kunder behöver hjälp med. Vi har en unik kombination av kompetenser både inom underhållsverksamhet och systemlösningar i Maximo.

Postat under:

Version 7.5.0.6 av IBM Maximo har releasats av IBM. Denna fixpack omfattar 567 stycken rättelser av olika slag. Det är allt ifrån kända buggar sedan föregående version till små förbättringar och optimeringar av diverse funktioner i Maximo. De 567 rättelserna vilka på IBM språk kallas APAR (Authorized Program Analysis Report) finns publicerade i en Excelfil där man kan filtrera på olika applikationsdelar utav Maximo där korrigeringar har gjorts.
 

Postat under:

Sedan måndagen den 7:e april har systemadministratörer och säkerhetsexperter världen över stångats mot vad som kallats det största säkerhetshålet i webbens historia - Heartbleed.
Det har skrivit spaltmeter inte bara i fackpress utan även i andra medier och hundratusentals sajter har varit eller är fortfarande drabbade av buggen.

Postat under:

Att Maximo är en mycket kapabel lösning för att hantera flödet från felanmälan/service requests till arbetsorders vad gäller fysiska utrustningar, fastigheter osv. vet de flesta. Historiskt har Maximo med tilläggsmoduler kunnat hantera även IT-assets såsom klienter, mobiltelefoner, servrar osv. IBM har numera en produkt som går under namnet SCCD (SmartCloud Control Desk). Detta är helt enkelt ett paketerat Maximo för service management/service desk för all hantering av IT-assets.

Postat under:

Just nu pågår Pulse 2014 för fullt i Las Vegas, USA. Framsteg deltar i år med sex deltagare med olika fokus för att kunna ta in och förmedla så mycket kvalitativ information som möjligt.

Postat under:

Intervju med Peter Karlsson, Förvaltningsledare på Framsteg AB

Postat under:

Vi på Framsteg har jobbat med support/förvaltning av våra kunders Maximolösningar i över 5 år. Våra åtaganden i både antal och volym har ökat avsevärt de senaste åren. Samtidigt har våra kunder insett vikten av en väl etablerad förvaltning, både internt och i harmoni med Framsteg.

Nu är det snart dags för Maximo användarföreningens höstmöte. Höstmötet äger rum den 12-14 november. Platsen är SKF i Göteborg med huvuddelen av mötet på konferensanläggningen Kristinedal strax utanför Göteborgs centrum.

Postat under:

Vi får många frågor och har många pågående dialoger med Maximokunder kring ämnet mobilitet. Mobilitet i Maximo är i sig inget nytt utan det har funnits Maximo standardlösningar i många år. Många företag har funderat, tittat och eventuellt utvärderat de mobila lösningar som finns, men ändå inte kommit ”hela vägen”.

Postat under:

Facility Management (FM) är ett modernt arbetssätt för utförande av servicetjänster och erbjuder helhetslösningar inom fastighetsservice, reception, växel och lokalvård etc. En anställning kan innebära att en medarbetare utför flera av dessa tjänster istället för en. FM-branschens unika affärsmodell, som förenklat handlar om att en person eller aktör genomför flera uppgifter parallellt, skapar utmaningar på arbetsmarknaden och inom utbildningsområdet.

Postat under:

Vilka moduler använder ni i Maximo? Vilken version av Maximo har ni idag? Vilken är din roll i förhållande till Maximo?
Ja det är några utav frågorna du kan får svara på i 2013 Maximo Industry Benchmarking Survey.

Postat under:

Sidor